Cây Xấu Hỗ Và Bài Thuốc Chữa Bệnh Mất Ngủ, Nhức Xương Khớp

Hình ảnh cây xấu hỗ

Cây xấu hỗ còn có tên là cây mắc cỡ, cây thẹn, cây trinh nữ, tu thảo Tên khoa học Mimosa pudica L. Thuộc họ Trinh nữ Mimosaceae Tên xấu hổ do lá cây và cành cụp xuống khi có người đụng vào lá cây. Ta dùng toàn cây hoặc lá và rễ cây xấu …