Category Archives: Bệnh ho

Bệnh Ho là một phản xạ có điều kiện xuất hiện đột ngột và thường lặp đi lặp lại. Ho có tác dụng giúp loại bỏ các chất bài tiết, chất có thể gây kích thích, các hạt ở môi trường bên ngoài và vi khuẩn bám vào đường hô hấp.

Phản xạ ho bao gồm ba giai đoạn chính là: hít vào, một cơ chế buộc phải thở ra, hơi thở ép vào thanh môn đang đóng kín, lượng không khí từ phổi thoát mạnh ra ngoài sau khi thanh môn mở ra. Ho thường đi kèm với một âm thanh đặc trưng.